O Jubileuszu

O Jubileuszu

„Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”
Jan Kochanowski, Księgi wtóre, Pieśń XIX.

Jubileusz to dobra okazja do refleksji. Jakie mamy osiągnięcia? Ile osób wykształciliśmy? Jak wpłynęliśmy na życie naszych absolwentów? Jak zmieniliśmy region i kraj? Jaką rolę odegraliśmy Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Sandomierzu? Jak wpłynęliśmy na świat polskiej i światowej nauki?

To także odpowiednia chwila, by zastanowić się nad przyszłością, nad rolą uniwersytetu we współczesnym świecie. Nowoczesna edukacja powinna właściwie reagować na rozwój nowoczesnych technologii, dynamikę rynku pracy, kulturową różnorodność i ciągłe przeobrażenia społeczne. Wiąże się to również z potrzebą  kształtowania nowych umiejętności i kompetencji. Przed nami czas wielkich wyzwań, przekształceń i zmian.

     Spojrzenie w przeszłość jest niezbędne, by właściwie docenić nasz dorobek, systematyczny rozwój i osiągnięcia.

     Początki UJK sięgają roku 1969:  w skład  Komitetu Założycielskiego, który miał zająć się organizacją kształcenia pedagogów, wchodzili: doc. dr Tadeusz Malinowski, mgr Bogusław Adamczyk, mgr Zygmunt Małecki i mgr Stanisław Ornatowski. Działania podjęte przez grupę inicjatywną doprowadziły do powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kształcącej nauczycieli szkół podstawowych i zasadniczych zawodowych (19 czerwca 1969 r.). Na sześciu kierunkach, prowadzonych w ramach Wydziału Humanistycznego, Pedagogicznego i Matematyczno – Przyrodniczego, studia podjęło 351 osób. Cztery lata później WSN zamieniła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną z uprawnieniami do kształcenia nauczycieli na potrzeby szkół: podstawowych, średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych i średnich zawodowych (1 października 1973 roku). W roku akademickim 1973/1974 na piętnastu uruchomionych kierunkach studiowało już 3644 studentów. Powstawało coraz silniejsze środowisko naukowe, co łączyło się nie tylko z bogatszą ofertą dydaktyczną, ale także ze stopniowym zdobywaniem nowych uprawnień akademickich. Na mocy Ustawy z dnia 7 czerwca 2000 r. nastąpiło przekształcenie WSP w Akademię Świętokrzyską. W roku akademickim 2000/2001 w nowo utworzonej AŚ na 28 kierunkach studiowało ok. 25.500 osób. Powstawały nowe kierunki studiów, następował również stały rozwój naukowy. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. poświadczyła  przekształcenie AŚ w Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego (6 lutego 2008 r.). W roku akademickim 2008/2009 na 42 kierunkach studiowało ok. 25.000 osób. Ostatni etap rozwoju Uczelni łączy się budowaniem i umacnianiem świętokrzyskiego środowiska uniwersyteckiego, którego wielkim osiągnięciem było przekształcenie UHP w Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno – Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach). W roku akademickim 2011/2012 na 33 kierunkach studiowało ok. 17.800 osób.

     Od czasu swego powstania UJK odgrywał niezwykle ważną rolę w województwie i mieście, dając tysiącom ludzi szansę na zdobycie akademickiego wykształcenia, przyczyniając się do transformacji całego regionu i przeobrażając go w miejsce o ogromnym potencjale.

     Świętowanie Jubileuszu 50-lecia UJK rozpocznie się uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020.

     Zachęcamy do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu i zapraszamy do wspólnego świętowania.

loading
Aktualności

Wydarzenia

Konkurs Poetycki o Nagrodę Rektora

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Otwarty UJK zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim  o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka: Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim. Konkurs został ogłoszony z okazji Jubileuszu 50-lecia Uczelni, której patronuje wybitny polski poeta. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza

Czytaj więcej

Selfie z Janem Kochanowskim

„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!”, pisał  w jednej z fraszek Jan Kochanowski. Nie pod liściem, a pod pomnikiem  patrona naszej uczelni, wkrótce będziemy mogli stanąć. Odsłonięcie wykonanej z brązu rzeźby Jana Kochanowskiego będzie kluczowym momentem obchodów 50 – lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dwumetrowa rzeźba patrona uczelni stanie na schodach Rektoratu przy ulicy

Czytaj więcej

50-zimie w Bukowinie Tatrzańskiej

Między 6 a marca 2020 roku w Bukowinie Tatrzańskiej było łatwiej spotkać kielczan niż rodowitych górali. Na Podhale przyjechało kilkuset  uczestników 50 – zimia w Bukowinie Tatrzańskiej. W 1970 roku docent Andrzej Liedke, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej zaproponował aby studenci mieli zajęcia sportowe z narciarstwa. Tak zaczęła się kielecka

Czytaj więcej

Kontakt

Skontaktuj się:

Kancelaria: +48 41 349 72 94
Informacja o numerach UJK: +48 41 349 73 30
Odwiedź nas:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce
Mapa dojazdu